آلیاژ مس

نام محصول: آلیاژ مس گروه: مس

 

 

س اغلب با فلزات گران بها مانند طلا (Au) و نقره (Ag) آلیاژ می‌شو

مشخصات محصول